ул.„Моша Пијаде“ бр.49, 2330, Берово +389 75 485 441

Национално здружение на сопственици на приватни шуми

НЗСПШ со своето делување го промовира одржливото користење на шумите во приватна сопственост, а својата одржливост цели да ја оствари преку давање на широк спектар на услуги кон своето членство.​

Да зборуваме за климатските промени

Актуелно

Close Menu