ул.„Моша Пијаде“ бр.49, 2330, Берово +389 75 485 441

Конкурс е отворен за сите млади лица на возраст од 6 до 18 години, односно за сите ученици од ООУ„Дедо Иљо Малешевски“ и ОСУ „Ацо Русковски“ во Општина Берово, ООУ„Никола Петров …

Копното на планетата Земја е покриено со шуми кои се живеалишта со голема биолошка разновидност, со што патем се обезбедуваат разновидни добра кои се важни за преживувањето на луѓето и…

Подигнување на капацитетите на НЗСПШ, подобрување на отчетноста и одржливоста и воспоставување на партнерство за климатски промени со локални институции и организации…

Манифестацијата ја организира Националното здружение на сопственици на приватни шуми, со цел да се афирмира и популаризира приватното шумарство во Република Македонија.

Biomass produced from wood is increasingly used for energy, especially heating. Currently in Macedonia, Balkan region however mainly firewood (wood logs traditional system) is used.

Close Menu