ул.„Моша Пијаде“ бр.49, 2330, Берово +389 75 485 441

Зборувај гласно, делувај јасно

Цели на проектот

Подигнување на капацитетите на НЗСПШ, подобрување на отчетноста и одржливоста и воспоставување на партнерство за климатски промени со локални институции и организации преку подобрена вклученост во создавање на јавното мислење и учество во развојот на политките на локално ниво во областа на заштита и управување со шумите во регионот и на национално ниво.

Подигнување на јавната свест кај граѓаните за важноста од справување со климатските промени во Општина Берово и Пехчево и подобрување на енергетската ефикасност преку примерот на НЗСПШ со употреба на био гориво – чипс со пракитчни примери за заштеди во домаќинствата како значаен дел во спроведувањето на успешни процеси на пристапување кон ЕУ.

Да зборуваме за климатските промени

Главни активности

А1: Почетна информативна работилница и панел сесија – промоција на проектот и активностите;

А2: Објавување на Оглас за основните и средното училиште во Берово и Пехчево на Тема „Климатски промени и шумите“ -формирање на комисија и награди за најдобра литературна и ликовна творба (3 училишта по 2 две награди) и работилница на тема за климатските промени;

А3: Втора работилница и обука за „Влијание на шумите врз климатските промени и заштита од пожари“;

А4: Трета работилница и обука на тема „Заштита од пожари, и енергетска ефикасност преку употреба на шумски отпад за влијанието на климатските  промени преку  користење на енергетски ефикасни ситеми“ и посета на теренско прозиводство на дрвена иверка;

А5: Ставање во функција на официјалната веб страна на здружението, како и фејсбук фан страна

А6: Поставување на 10 табли со знаци за забрането палење на оган во шума;

А7: Завршна работилница и панел сесија за претставување на резултатите од проектот.

Целна група

Локалното население во Општините Берово и Пехчево и институциите на локално ниво

Локација

Малешевски регион, Општините Берово и Пехчево

Презентации:

Close Menu