ул.„Моша Пијаде“ бр.49, 2330, Берово +389 75 485 441

Заштита од пожари, и енергетска ефикасност преку употреба на шумски отпад за влијанието на климатските промени со користење на енергетски ефикасни ситеми

Успешно реализирана четвртаta активност на тема „Заштита од пожари, и енергетска ефикасност преку употреба на шумски отпад за влијанието на климатските промени со користење на енергетски ефикасни ситеми“ .

За време на викендот во сабота (3 октомвир 2020) се одржа втората еднодневна обука на тема заштита од пожари и енергетска ефикасност преку употреба на шумски отпад со користење на енергетски ефикасни ситеми како што е котел на чипс.  На оваа работилница се изврши теренска посета на локација на која има неуредена шумска парцела и која претставува опасност за ширење на пожари со отпад од гранки за нејзино расчистување. Исто така е демнострирано и уредување на парцела со вршење на проред на шумата. Практичниот пример имаше двојна цел и тоа расчистување на гранките кои лесно го пренесуваат пожарот и обезбедување на суровина за прозводство на дрвен чипс кој ќе се употреби за веќе набавениот котел заедно со чиперот со цел практична демнострација на можностите и како тој функционира. Оваа постројка користи неутрална суровина дрвена маса која е замена за котлите на фосилно гориво, локална суровина и воедно претставува енергетски ефокасен систем за намалување на емисијата на CO2. На оваа обука присуствуваа 30 лица од разни институции, здруженија на граѓани на локално ниво и млади лица од Берово.  Во услови на пандемијата од Ковид беа превземени мерките за заштита со посета на отворено во природа и одржување на дистанца.

За време на викендот во сабота (3 октомвир 2020) се одржа втората еднодневна обука на тема заштита од пожари и енергетска ефикасност преку употреба на шумски отпад со користење на енергетски ефикасни ситеми како што е котел на чипс.

На оваа работилница се изврши теренска посета на локација на која има неуредена шумска парцела и која претставува опасност за ширење на пожари со отпад од гранки за нејзино расчистување. Исто така е демнострирано и уредување на парцела со вршење на проред на шумата. Практичниот пример имаше двојна цел и тоа расчистување на гранките кои лесно го пренесуваат пожарот и обезбедување на суровина за прозводство на дрвен чипс кој ќе се употреби за веќе набавениот котел заедно со чиперот со цел практична демнострација на можностите и како тој функционира. Оваа постројка користи неутрална суровина дрвена маса која е замена за котлите на фосилно гориво, локална суровина и воедно претставува енергетски ефокасен систем за намалување на емисијата на CO2. На оваа обука присуствуваа 30 лица од разни институции, здруженија на граѓани на локално ниво и млади лица од Берово.  Во услови на пандемијата од Ковид беа превземени мерките за заштита со посета на отворено во природа и одржување на дистанца.

Close Menu